Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

Mapa serwisu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

|--- kontakt

Aktualności

|--- Aktualności

      |--- Wykaz wolnych miejsc w placówkach udzielających tymczasowego schronienia w Województwie Wielkopolskim

      |--- Zarządzenia / Uchwały

Projekty

|--- Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego

|--- Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim

|--- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19?

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienie publiczne

Działy PCPR - informacje, druki do pobrania

|--- Piecza zastępcza

      |--- Rodzina zastępcza

      |--- Kandydat na rodzinę zastępczą

      |--- osoba usamodzielniana

|--- Nabór na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

|--- Osoby niepełnosprawne

      |--- Uchwała

      |--- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - MODUŁ III

      |--- Turnusy rehabilitacyjne

      |--- Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

      |--- Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

      |--- Sprzęt rehabilitacyjny

|--- Aktywny samorząd

      |--- Nabór MII - 2024

      |--- Nabór MI - 2024

|--- PZDSOON

Ogłoszenia o naborze

|--- Ogłoszenia o naborze

      |--- Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Programy

|--- Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 - 2024

|--- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023 - 2024

|--- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy Domowej

|--- Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Obornickiego na lata 2020 - 2029

|--- Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2022

|--- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020 - 2022

|--- Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Obornickim na lata 2019-2021

Klauzule

|--- Ogólna klauzula informacyjna

Przemoc w rodzinie

|--- Przemoc w rodzinie

Przetargi

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

|--- plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Sprawozdania

|--- sprawozdanie z działalności za 2022r.

|--- sprawozdanie finansowe za 2020

|--- Sprawozdanie finansowe za 2019

Regulamin Organizacyjny PCPR

|--- Regulamin Organizacyjny

Kontrole

|--- Wystąpienie pokontrolne

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

|--- Raport PCPR

|--- Raport PZDSOON