Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

Informacja o realizacji projektu pn. ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19?

 

Powiat Obornicki realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:
– zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
– zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Wartość projektu ogółem: 120.347,04 zł
w tym:
– ze środków europejskich: 101.428,48 zł (84,28% dofinansowania)
– ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 18.918,56 zł (15,72% dofinansowania)


Środki finansowe przeznaczone są dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu obornickiego z przeznaczeniem na działania wskazane
w  Projekcie.

Obsługa projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Mikulska 04-09-2020 08:30:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Mikulska 04-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Mikulska 04-09-2020 08:39:06